GEAB utför anläggningsarbeten

Ett av våra stora jobb under 2016 var Sandereds ladugårdsbygge i Loftahammar.
Där Gamleby Entreprenad AB stod för allt markarbete samt utsättning av grunden.