KÖPVILLKOR

Företagsinformation

Gamleby Entreprenad AB (Orgnummer)

Heda Sörgård, 594 91 Gamleby
0738 11 99 37
sofia@gamlebyentreprenad.se

Priser

Priset för produkterna kan ändras beroende på hur långt ni vill få produkterna transporterade, då fraktpriset kan ändras vid olika distanser till leveransplatsen. Ange hur långt ni vill få produkterna fraktade så får du rätt pris.

Leverans

Gamleby Entreprenad AB levererar i en omkrets om 55 km. Vill ni ha längre transport behöver ni kontakta oss per mail för att få pris för leverans. Leveranstider är 2- 5 dagar vardagar efter att betalning inkommit. Situationer som ligger utanför vår kontroll kan uppstå t ex genom varubrist, bristande leveranssäkerhet från tredje man, utsålda varor eller varor som utgått från vårt sortiment. Vid stor försening kommer ni att bli underrättade av oss. Eventuellt inkomstbortfall pga försenad leverans ersätts inte av Gamleby Entreprenad AB.

Beställningar utförda före kl 13.00 på vardagar levereras dagen efter. Akutleverans kan ske dagen efter om du beställer efter 13.00 då till en extrakostnad på 1.000 sek + moms.

För en lyckad leverans finns det ett antal förutsättningar som ska uppfyllas. Det är kundens ansvar att se till att dessa tillgodoses. Det inte får finnas undermåliga cementplattor, marksten eller liknande vid leveransplatsen, då dessa kan brista, samt att underlaget skall vara anpassat för färd med tung lastbil. Om du har upplyst en specifik leveransplats ska förutsättningarna för färd med lastbil uppfyllas. Chauffören gör vid ankomst en bedömning om färd kan utföras till den önskade leveransplatsen. Om chauffören berömmer att färd ej kan genomföras beslutar chauffören enrådigt var godset kan avlastas, närmast den önskade platsen. Leveransplatsen ska vara åtkomlig för vanlig lastbil. Vägen ska vara minst tre meter bred och en fri höjd på 4,5 meter. Det gäller även att vara uppmärksam på snäva svängar till leveransplatsen, det ska finns god plats för lastbilen att kunna svänga in eller backa ut från leveransadressen. Var speciellt uppmärksam på detta om du gör en beställning till ett koloniområde eller liknande med smala gator. Kontakta gärna oss om du är tveksam eller har ytterligare frågor. Om du inte är hemma eller anträffbar vid ankomst levereras varan planenligt. Meddelanden som gäller ändringar i våra standardleveransvillkor, måste godkännas och bekräftas av oss innan varorna skickas. Är de inte bekräftade av oss, gäller standard leveransvillkor.

Om transporten till leveransplatsen inte är möjlig att genomföra uppkommer det en s.k. bomkörning. Detta innebär att chauffören för leveransen tvingas köra tillbaka till utkörningsplatsen. Detta kan bl.a. orsakas av hinder på vägen, eller att vägen till leveransplatsen inte lever upp till de förutsättningar som krävs för att en leverans ska vara möjlig. Det är kundens ansvar att säkerställa att dessa krav är uppfyllda. Skulle en bomkörning ske pga ofullkomliga förutsättningar på vägen så är det kunden som ombesörjer den tillkommande kostnaden för bomkörningen.

Storsäck

Vid levereras med kranbil väljs närmaste lämpliga plats av chauffören. 

Leveranskostnader

Leveranskostnaden betalas av dig och är inkluderat i ditt pris. Leveranskostnaderna är beroende på beställningens storlek och vikt. Det eftersträvas, om möjligt, att utföra en samlad leverans för flera produkter på en beställning. På grund av produkternas olika beskaffenhet kan flera produkter på en order bli uppdelade i delleveranser. Det är även möjligt att olika produkter i en och samma beställning skickas från olika täkter/leverantörer och kommer då att levereras separat. Leveranskostnaderna återbetalas endast om köpet ångras/häves, när leveransen inte är påbörjad. Är leveransen påbörjad tillgodoräknas returfrakten. Vid ångrat köp bekostas returfrakten av dig. Du ska själv vara uppmärksam på att frakt av tungt gods med en vikt över ett ton oftast utgör den största kostnaden av det totala priset.

Ångerrätt

Du har alltid 14 dagars ångerrätt från det datum som du har mottagit varan. Ångrar du köpet ska du själv välja att ombesörja transporten och returnera varan senast på den 14 dagen efter mottagandet, eller returnera varan direkt vid ankomst. Väljer du att returnera varan med vår lastbil, ska du betala för returtransporten motsvarande leveranspriset. Om du returnerar varan, skall den vara i samma skick/beskaffenhet som när du mottog varan. Detta betyder att ångerrätten kan bortfalla om produktens skick eller mängd inte är densamma som vid leverans. När ångerrätten tas i anspråk kommer du att få dina pengar i retur efter att vi har mottagit produkten retur och kontrollerat att den uppfyller villkoren för ångerrätten. Pengarna återbetalas med banköverföring.

Reklamationsrätt

När du handlar på gamlebyentreprenad.se har du enligt gällande lag 24 månaders reklamationsrätt. Detta betyder att du antingen kan få byta din vara, få pengarna i retur eller till ett reducerat pris beroende på problemets art. Detta förutsätter naturligtvis att reklamationen är berättigad och att bristen inte har uppstått på grund av felaktigt användande av produkten eller annan påverkan på grund av fel hantering. Varan skall vara ”orörd” och innehålla samma ursprungsmängd som vid mottagandet. Reklamation ska göras snarast efter det att du har upptäckt problemet med varan. Om du reklamerar inom två månader efter att problemet upptäcks kommer reklamationen att vara gällande. Vi återbetalar vidkommande fraktkostnader som du har fått i samband med returnering av varan när reklamationen är korrekt. Kontaktupplysningar hittar du på kontaktsidan. När du returnerar varan ber vi dig upplysa ordernummer samt en kort beskrivning av varans fel. Bifoga även en bild på produkten där varans fel blir tydligt. Reklamationsrätt gäller inte för felbeställning av varor på grund av bristande kunskap om den specifika produkten.

Vägledande Volym

Produktmängden är vägledande. Beräkna alltid lite mer än det du teoretiskt ska använda. Vikten kan variera, t ex i torr och våt väderlek. Vått och torrt material väger inte detsamma. Detta skall du alltid tag hänsyn till när du handlar och beställer produkter av detta slag. Upplysta volymvikter är vägledande. Volymvikter för en produkt kan från underleverantörens sida innehålla fel eller ändringar. Dessa sälj- och leveransbestämmelser gäller för alla köp genomförda på gamlebyentreprenad.se och vår verksamhet såvida inget annat än vad som är skriftligen avtalat mellan dig och Gamleby Entreprenad AB. Angivna priser är inklusive moms respektive utan moms. Vilket som gäller står vid belopp. Skriftliga avtal med Gamleby Entreprenad AB skall vara på svenska. Vi rekommenderar att ta kopia/backup av samtliga data. Gamleby Entreprenad AB kan inte vara ansvarig för förlust av data och andra indirekta följdskador orsakade av produkter sålda av Gamleby Entreprenad AB, såvida inte svensk lag anger annat.

Dina personliga upplysningar

För att möjliggöra handel på gamlebyentreprenad.se, skall du som minimum registrera följande personliga upplysningar.

Namn
Adress
Telefonnummer
E-mail adress

Vi utför registreringen av dina personliga uppgifter i syfte att kunna leverera en vara till dig. Dina personuppgifter registreras hos Gamleby Entreprenad AB och arkiveras i fem år och raderas därefter. Fem år är ett krav enligt bokföringslagen. Om personliga upplysningar efterfrågas av myndighet från vår webbsida säkerställer vi att det alltid föregås av ditt samtycke och att du är informerad om vilka upplysningar som inhämtats och varför.

Gamleby Entreprenad AB har tillgång till de upplysningar som har registrerats om dig. 

Upplysningar som registrerats på www.gamlebyentreprenad.se vidarebefordras eller säljs under inga omständigheter vidare till tredje part. Vi registrerar heller inte känslig personlig information.

Som registrerad kund hos Gamleby Entreprenad AB har du alltid rätt till att överklaga denna registrering. Du har också rätt till insyn om vilka upplysningar som är registrerade om dig. Dessa rättigheter har du enligt persondatalagen. Vid ett eventuellt överklagande ombeds du att kontakta Gamleby Entreprenad AB via mejl: sofia@gamlebyentreprenad.se eller via de kontaktupplysningar som du hittar nederst på sidan.